Stad-in-Zicht

We vroegen het aan 40 Eeklose kinderen tussen de 8 en 12 jaar uit diverse bevolkingsgroepen in welke stad ze zouden willen wonen.

Ze dachten na, discussieerden en gaven hun stad vorm. Het eindproduct was een tentoonstelling in de Eeklose Kunstacademie (19 november – 21 december 2016).

Het project krijgt nog een staartje. Aan de beleidsmakers werd gevraagd om bij het opmaken van de nieuwe meerjarenplanning (2020-2026), rekening te houden met de input van deze jonge stadsbewoners. Dit is momenteel in ontwikkeling!