Stad-in-Zicht

In welke stad willen kinderen wonen?

We vroegen het aan 40 Eeklose kinderen tussen de 8 en 12 jaar uit diverse bevolkingsgroepen.

Ze dachten na, discussieerden en gaven het vorm. Het eindproduct was een tentoonstelling in de Eeklose Kunstacademie (19 november – 21 december 2016).

Het project krijgt nog een staartje. Aan de beleidsmakers werd gevraagd om bij het opmaken van de nieuwe meerjarenplanning (2020-2026), rekening te houden met de input van deze jonge stadsbewoners. Dit is momenteel in ontwikkeling!