Veel blije gezichten op het eerste Repair Café na de gedwongen stilstand

Op zaterdag 25 september namen de herstellers 49 stukken onder handen. Er waren 31 succesvolle herstellingen, 7 bezoekers kregen advies of komen terug met een gepast wisselstuk, 6 stukken waren helaas niet meer te redden en 5 bezoekers vergaten het briefje met de gegevens terug te geven.

Via de evaluatie formulieren vernamen we dat er regelmatige bezoekers zijn en dat er diverse mensen zijn die heel blij zijn dat we terug zijn!